Add Comment

Phone: 06-12708022
Stichting Outdoor Geldrop, t.a.v Mathie van Heeswijck
Beukelaar 23, 5664 XA Geldrop
Outdoor Geldrop 2020 en Coronavirus Covid-19

Beste sponsor, vriend en relatie van Outdoor Geldrop,

Als bestuur van Outdoor Geldrop hebben we in goed overleg besloten om de komende editie niet te laten doorgaan. Het evenement stond gepland voor 26-28 juni en 1 tot 5 juli. Gezien de huidige maatregelen die de overheid heeft uitgedragen tot 1 juni en de onzekerheid omtrent eventuele opheffing of versoepeling hiervan vinden wij het als bestuur niet verantwoord om financiële of andere verplichtingen aan te gaan.

Wij als bestuur betreuren dat de komende editie niet kan doorgaan, voorop staat het welzijn van éénieder. Het bestuur en onze vrijwilligers kijken er naar uit om een volgende editie samen op sportieve wijze met elkaar te vieren.

Met vriendelijke groet, Bestuur Outdoor Geldrop